Search
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Благодарение на проект по програма Еразъм + "Иновации в Хипотерапията" (https://educationinhippotherapy.com/erasmus/project-2018-2020/) Сдружение Конна Терапия създава лицензиран курс по терапии с помощта на коне.

  • Курсът ще бъде организиран  в две направления:                                                                                                                                       - Психотерапия с помощта на коне                                                                                                                                                                       - Обучителни интервенции с помощта на коне
  • Курсът ще бъде лицензиран към Националната агенция за професионално образование и обучение, МОН.
  • Курсът ще се състои от теоретична и практическа част:                                                                                                                       -  - Теоретичната ще бъде оранизирана като електронното обучение в онлайн платформа. Ще съдържа писмени лекции,  препоръчани материали за четене,  домашна работа, изпитни тестове.                                      Практическата част ще се провежда присъствено в Центрове/Конни бази, в които работят преподавателите от програмата.
УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ

КОМПЕТЕНЦИИ 

БРОЙ УЧАСТНИЦИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

СТРУКТУРА 

ИЗПИТ

ПРИСЪСТВИЕ (УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ)

ЦЕНА

СЕРТИФИКАТ

ДАТИ