Search

Проект „Иновации в хипотерапията“ 2018-2020

Сдружение Конна Терапия е част от международен проект по програмата Еразъм+ „Иновации в Хипотерапията“, чиято цел е създаване на обучителен курс в България за специалисти в областта терапии с помощта на коне (Equine Assisted Therapy). Партньори по проекта са Чехия и Турция, като водещи специалисти от Чешката Асоциация по Трапевтична Езда са ментори на българския и турския отбор в създаването на техните местни обучителни системи. В проекта участваха по 8 специалиста от всяка държава. Продължителността на проекта е 2 години, през които се проведоха 4 работни срещи:


БЪРНО, ЧЕХИЯ, 27 - 31. март 2019 

Проектът стартира в Бърно, Чехия, където домакините се бяха постарали изключително много и ни посрещнаха в приятна и спокойна атмосфера и с една доста добре структурирана програма. На срещата присъстваха 27 специалиста от 3 държави с най- различни професии. Програмата включваше теоретична част, в която колегите от Чехия представиха техните методи на работа и обучителната им система, която развиват вече повече от 30 години. България и Турция пък, като прохождащи държави в областта, представиха състоянието на терапиите с помощта на коне във всяка една от държавите, представиха своите Центрове и дейности и обсъдиха представите си за бъдещо развитие на областта на местно ниво. Всеки следобед програмата включваше посещение на Център за терапии с коне Епона, разположен на 30км от Бърно, където имахме възможност да се запознаем с широката гама от активности и терапии на чешките ни колеги, да видим и участваме в ред игри с коне, прилагани в EFL (equine facilitated learning) и EFP (equine facilitated psychotherapy) да наблюдаваме в реално време случващи се терапевтични сесии, да научим много за подготовката на терапевтичните коне, да разгледаме големия набор от терапевтично оборудване на чешките колеги и да се насладим на уменията им в пара-волтинга. За нашия екип срещата беше изключително полезна и интересна, тръгнахме си с много знания и положителни емоции и очакващи с нетърпение следващата ни среща, на която ще бъдем домакини.

ВАРНА, БЪЛГАРИЯ, 20 - 23. юни 2019 

Отново се събрахме всички отбори от трите държави, този път на местна почва. Домакин на срещата беше конна база Кичево,Варна. За нас организирането на тази среща беше едно голямо приключение, изпълнено с много притеснения, вълнения и интересни преживявания. Програмата отново беше разделена на теоретична и практична част, като в теоретичната положихме начало на създаването на нашите курсове, с помощта на менторите ни от Чехия. Изяснихме в най-общи линии структурата, целите, методологията на бъдещия български курс по терапии с помощта на коне. По време на практичните занимания имахме възможност да покажем на нашите колеги методите на психотерапията с помощта на коне, които ние използваме, обучението на терапевтичните ни коне, игри и дейности, които прилагаме в нашата работа. Чешките ни партньор пък проведоха няколко хипотерапевтични сесии с деца със специфични нужди, които бяха специално поканени за целта. Срещата беше много вълнуващата и постави пред нас доста сериозни и отговорни задачи по посока полагане на първите крачки в създаването на бъдещия ни курс.

НЕВШЕХИР, ТУРЦИЯ, 26 - 30. септември 2019

Третата среща се проведе в Невшехир, Турция, в сградата на университета Nevsehir Haci Bektas Veli University. Преподавателите от Университетския департамент по физическо възпитание и спорт планират да включат курс по терапевтична езда в учебната програма. През 2018 г. в рамките на университета започва изграждането на „Център за приложни и изследователски дейности с коне“. 
Турските партньори ни посрещнаха в новооткрития конен център и представиха своите осем нови коня. Имахме възможност да се запознаем и с работата в лабораториите на университета и тяхното приложение в научните изследвания в областта на терапии с помощта на коне (EFT). Колегите ни от Турция ще развиват основно направлението Обучително-терапевтични интервенции с помощта на коне (EFL). 
Програмата отново беше вълнуваща, имаше демонстрации на игри и работа в областта на EFL. И отново имахме възможност да наблюдаваме работата на чешкият екип, които проведоха хипотерапевтични сесии с деца с двигателни затруднения. Също така интересно и полезно за всички беше обсъждането на различните породи коне, програмите за сертифициране на терапевтични коне и въобще всичко необходимо за подготовката на един терапевтичен кон. 
Чешкият екип представи предложение за образователна програма за електронно обучение, която ще бъде тествана пилотно като част от техните обучителни курсове през октомври 2019 г. За нас този опит беше важен, тъй като планираме теоретичната част на българския образователен курс също да бъде онлайн. Последната среща през юни 2020 г. ще се съсредоточи върху създаването на методология на електронното обучение и цялостната структура и методология на онразвователния курс. 


ПРАГА, ЧЕХИЯ 18 - 21. януари 2021

Четвъртата среща се проведе в Прага. Според графика на проекта първоначално планираната дейност трябваше да се проведе през юни 2020 г., но поради мерките, въведени във връзка с пандемията на COVID-19, дейността трябваше да бъде отменена. Втората планирана дата за октомври 2020 г. също беше отложена поради въведенето извънредно положение и ограничения за пътуване, особено за чуждестранни участници . През цялото това време поддържахме връзка с партньорите по проекта, като беше създаден дискусионен форум за консултиране и предоставяне на информация чрез видеоконференции в Skype и Zoom, където споделяхме работни теми и заедно търсихме решения. 
И така накрая четвъртата последна среща бе планирана за 18-21 януари 2021 г. в Прага, като успя да се проведе при спазване на всички мерки и ограничения във връзка с пандемията. На работната среща присъстваха 24 настоящи и бъдещи преподаватели по терапии с помощта на коне от 3 държави. Запознахме се с терапевтичните дейности на два центъра в Прага: SRAZ и Caballinus. Друга част от програма посветихме на създаването на практически инструмент - наръчник по Въведение в методологията на терапиите с помощта на коне. 
Също така всеки от партньорите изложи своето предложение за образователни програми. Българският екип представи своята обучителна програма, базирана на две направления за тесни специалисти: 
- Психотерапия с помощта на коне 
- Обучителни интервенции с помощта на коне 
Турска обучителна програма е с фокус активности с помощта на коне за специалисти от най-различни професии. Дискусията обхвана и практически въпроси като техники на преподаване, организация и управлението на процеса на преподаване, използването на електронно обучение, акредитация и маркетинг. Така всички заедно успяхме да завършим работата по методологията на нашите курсове, чийто образователни дейности ще се ръководят от преподавателите, участвали в проекта.   


The project results can be found at:

EPALE platform: