Search

Терапия с коне за деца със специфични нужди

Терапия

Помагаме на деца с аутизъм, синдром на Даун, детска церебрална парализа, говорни, поведенчески, социални, емоционални и други затруднения да живеят по-щастливо и пълноценно

Курс

Създаваме лицензирано от МОН обучение по терапии с коне, насочено към специалисти, работещи с деца със специфични нужди

Дарения

Използваме набраните средства с пълна прозрачност, за да осигурим  издръжката на конете,  терапиите на децата и да изградим център с подходящи условия за лечебна работа

Международно сътрудничество

Сдружение Конна Терапия участва в международен проект по програмата Еразъм+ „Иновации в Хипотерапията“ , чиято цел е създаване на обучителен курс в България за специалисти в областта терапии с помощта на коне